Kato Nykvist kommenterer oppgjøret

Fra Desken Nationen For 4 måneder siden